Vereniging Logistiek Management / Interim directeur

2007– 2012:
De Vereniging Logistiek Management (vLm) houdt zich bezig met het organiseren van evenementen, opleidingen, examinering en coördineert kennis binnen de beroepsvereniging. De vereniging kampt met een teruglopend aantal leden.
De kosten van het bureau zijn (te) hoog en er is onenigheid in de organisatie.
Een zwangerschap van de manager evenementen vereist een tijdelijke inhuur van een professional.

Opdracht:
Vervang (tijdelijk) de manager evenementen en zorg tevens voor voorstellen ter verbetering van de organisatie en de structuur van vLm.
Aanvullend ontstaat er een vacature door vertrek van de directeur.  

Resultaat:
De visie, missie, doelstellingen etc. zijn opnieuw met de betrokkenen gedefinieerd.
Na overleg met het bestuur is er gereorganiseerd en is er competentie-management ingevoerd. Tevens zijn er een nieuwe beoordelingsprocedure, salarisharmonisatie en nieuwe arbeidsvoorwaarden ingevoerd.
Na verdere bezuinigingen is er een oplossing gevonden voor het substantieel terugdringen van de backoffice kosten door samenwerking te vinden met EVO. Contracten zijn uitgewerkt en ingevoerd. Een verhuizing van Amersfoort naar Zoetermeer volgt.

vlm