Supply Chain Management & Consultancy

Henk van Amstel heeft zijn logistieke opvoeding genoten bij Heineken.
Na verschillende managementfuncties bij grote multinationals te hebben vervuld heeft hij besloten zelfstandig te gaan werken als consultant / interimmanager gericht op verbetering van (strategische) logistieke processen.

Henk heeft ervaring als strategiemaker, consultant, lijnmanager én als medewerker. Vooral is hij (financieel) resultaatgericht en heeft maximaal oog voor de menselijke aspecten binnen veranderingsprocessen. Inhoudelijke logistieke kennis is aanwezig vanaf het inkoopproces tot en met afleveringen op consumentenniveau.

Voor u?

Een gesprek over logistieke processen in uw organisatie kan duidelijkheid geven over mogelijke verbeteringen. Indien een project of proces verbeterd kan worden, zal een projectplan uitgewerkt worden. Dit plan omvat minimaal de benoeming (en afbakening) van het project, van de te nemen stappen, het te verwachten tijdbeslag, de doorstroomtijd en kosten. Deze projectdefinitie wordt met U doorgesproken, waarna afspraken zullen worden vastgelegd.

Bel voor een vrijblijvende kennismaking.
GB412855