Van Uden / Masterplan Heineken brouwerij Den Bosch

2004:
De Heineken brouwerij in Den Bosch gaat de productie uitbreiden. De magazijnen op de productie-site moeten plaats maken voor de uitbreiding en “op afstand” opnieuw worden gebouwd. Ook zijn er nog 14 in de omgeving verspreid liggende magazijnen. Heineken heeft een tender uitgeschreven en deze uitgezet o.a. naar Van Uden.

Opdracht:
Maak een plan voor een nieuw te bouwen magazijn inclusief aanvoer vanuit de brouwerij.
Tevens moet in het plan een oplossing komen voor de 14 magazijnen in de directe omgeving. Deze moeten geïntegreerd worden in het nieuw te bouwen magazijn. De totale aanvoer, opslag en afvoer moet worden gedefinieerd als onderdeel van een lange termijn toekomstvisie. (Het plan moet binnen 2-3 weken worden gepresenteerd aan Heineken). 

Realisatie:
In twee weken tijd is een voorstel gemaakt waarbij intensief overleg is geweest tussen Van Uden en Heineken. De eindpresentatie wordt in een competitie t.o.v. twee andere aanbieders als beste beoordeeld. (In een later stadium heeft van Uden zich teruggetrokken als aanbieder).

Afbeelding3