Transmission – Van den Haak / Interimdirecteur – projectmanager logistiek

2016 – 2017:
Bij Van den Haak / Transmission is in 2016 tijdelijk de directeur Operatie uitgevallen. Er is behoefte aan tijdelijke (gedeeltelijke) vervanging. Tevens is er behoefte aan een logistieke inventarisatie om mogelijk verbeteringen aan te brengen.

Opdracht 1:
Zorg voor een adequate organisatie van het management, waarbij Transmission en Transnight de juiste aandacht krijgen. Zorg voor een tijdelijke (gedeeltelijke) aansturing van de operatie binnen de bovengenoemde functies en stel logistieke verbeteringen voor.

Opdracht 2:
Zorg dat op basis van de voorgestelde logistieke verbeteringen de werkmethodiek in de hal wordt geoptimaliseerd en dat de voorgestelde effectiviteitsverbeteringen in de goederenstroom worden aangebracht.

Realisatie:
Voor beide opdrachten is van begin 2016 tot halverwege 2017 is een aantal verbetervoorstellen aan de directie doorgegeven, welke daarna zijn ingevoerd. Vooral de automatische transportplanning en de organisatie van het planning-team hebben veel aandacht gekregen.  De organisatie in de sorteerhal is gewijzigd en een aangepaste sorteerlijn is geïnstalleerd. 

Afbeelding11