Heineken / Multimodaal Transport Export Amerika

2003 – 2004:
Het transport van containers Heineken Export bier voor Amerika gaat over de weg.
Elke 10 minuten rijdt een vrachtwagen van de brouwerij Zoeterwoude naar de haven van Rotterdam. De Raad van bestuur wil het risico van één afvoerkanaal minimaliseren (afsluiting wegen, congestie etc.).

Opdracht:
Werk uit, wat de beste integrale oplossing is voor het afvoeren van het export Heinekenbier vanaf de brouwerij Zoeterwoude naar de haven in Rotterdam.
Zowel spoor-, weg-, als wateroplossingen en combinaties hiervan zijn acceptabel.

Realisatie:
3 praktisch uitvoerbare scenario’s zijn opgebouwd uit opslag-,overslag-, en transport- modules. Deze modules zijn beoordeeld op de lange termijn, v.w.b. loonkosten, brandstofkosten, kilometerheffing, congestie-effecten etc.
Er zijn bedrijfsplannen gemaakt voor een weg-water containeroverslagterminal in Alphen aan de Rijn en een weg-rail containeroverslagterminal op het brouwerij-terrein.
Hoewel spoorvervoer kostentechnisch de meest efficiënte oplossing zou zijn is vanwege capaciteitsonzekerheid op het spoor en twijfels over milieuvergunningen betreffende rangeeroverlast in Leiden, gekozen voor de weg-/wateroplossing in Alphen aan de Rijn.
In november 2003 is een samenwerkingsconvenant getekend, en is gestart met het aanleggen van de overslagterminal.

heineken