Gemeente Vlaardingen / Renovatie en nieuwbouw Stadhuis

2010:
Stadhuis van Vlaardingen (liggend in de binnenstad) moet gedeeltelijk gesloopt worden en opnieuw gebouwd.

Opdracht:
Definieer aan- en afvoerroutes voor vervoer van sloopafval, materialen en materieel. Bepaal eveneens op hoofdlijnen hoe de logistiek op de bouwplaats moet worden bepaald.

Realisatie:
In oktober 2010 is onderzoek gedaan naar de transportmogelijkheden en ruimte-beschikbaarheid op de bouwplaats. 
Middels mondelinge en schriftelijke rapportages is advies gegeven over transporten en optimale indeling van de (beperkte) bouwplaats.

Afbeelding7