DHL / Samenvoegen DHL, VG&L en Danzas in één pand

2004 – 2005
Directie van Van Gend & Loos (VG&L) heeft als opdracht om de 3 Express-organisaties van VG&L, Danzas en DHL samen te voegen in één pand. Vanuit Driebergen, Rotterdam en Hoofddorp moet voor ongeveer 600 medewerkers een kantoorpand worden gevonden, gehuurd en klaargemaakt (naar de actuele standaards) voor gebruik.

Opdracht:
Vind een geschikt pand, maak het geschikt voor gebruik en verhuis 600 medewerkers uit Driebergen, Rotterdam en Hoofddorp naar het nieuwe kantoor. Coördineer de processen betrekking hebbend op het gebruik van nieuwe kantoorconcepten en regel de verhuizing van medewerkers naar een nieuwe gemeente. 

Realisatie:
Een kantoorgebouw is gehuurd in Amersfoort. Een Programma Van Eisen (PvE) is samengesteld en met de organisatie afgestemd. Het kantoorconcept, het gebruik van kantoortuinen, indeling, m2’s per persoon, centraal kopiëren /printen etc., zijn onderwerpen geweest met veel discussie en overleg. Hierbij is de interne communicatie van cruciaal belang geweest.
Het pand is gestript.  Met architect, klimaat-specialisten, installatiebureaus, aannemers, interieur-specialisten, personeelsbegeleiders en communicatiemedewerkers zijn de plannen gemaakt en uitgevoerd. Met de gemeente Amersfoort is een herhuisvesting en openbaar-vervoer-plan gemaakt.
De verhuizing is niet alleen een verplaatsing van werkplek geweest, maar ook een cultuurverandering door nieuwe werkconcepten én fusie van 3 organisaties.

dhl,0