De Nederlandse Wijnbeurs / Logistieke herstructurering

2004:
De Nederlandse Wijnbeurs (onderdeel van het Australische Foster’s) wil meer zicht op de aanvoer vanuit haar toeleveranciers en de distributie naar de consument. Op basis van het onderzoek zullen wijzigingen plaatsvinden om de leverservice te vergroten en de kosten te beperken.

Opdracht:
Onderzoek het Europese (en Nederlandse) distributienetwerk op effectiviteit en definieer zo nodig een nieuw model. Onderzoek of de klantbelevering vanuit eigen distributiepunten in Nederland moet worden gecontinueerd of dat de distributie moet worden uitbesteed.

Realisatie:
Zowel voorraad houden in een centraal magazijn in Frankrijk als in een aantal magazijnen in Nederland blijkt niet efficiënt te zijn. Dit is vervangen door één voorraadpunt. Middels cross-docking is fijnmazige distributie in Nederland naar eindgebruikers gerealiseerd. (Uiteindelijk is de distributie ondergebracht bij een logistieke dienstverlener, zoals geadviseerd)

wijnbeurs